Problém zvaný neplodnost

Neplodnost – sterilita, infertilita je definovaná jako neschopnost zplodit nebo donosit a porodit  dítě. Neplodnost dnes zásadně chápeme jako párové onemocnění i přes přetrvávající předsudky některých mužů, že jde jen o ženskou záležitost. Týká se tedy obou partnerů, kterým se nedaří zplodit potomstvo.

  1. samotná mužská neplodnost se na celkovém počtu neplodných párů podílí asi 30%
  2. 25% tvoří páry, kde je příčina neplodnosti u obou partnerů
  3. neplatí argument, že manžel má děti z prvního manželství, plodnost u muže se může výrazně snížit i v průběhu několika málo let
  4. je mnoho příkladů z praxe, kdy žena s partnerem neotěhotní dlouhá léta, ale po rozchodu v nových manželstvích se oba bez problémů stanou rodiči

Neplodnost je tedy porucha párová. Z těchto důvodů ani nežádejte svého ženského lékaře – specialistu na neplodnost (sterilitu) – o léčbu neplodnosti bez vyšetření obou partnerů. Zdůrazňujeme to proto, že i dnes je ještě stále mnoho neplodných párů, kdy je žena, hnaná silným citem a touhou mít děti, ochotna podstoupit jakékoliv léčebné procedury včetně operací a muž není ochoten podrobit se jednoduchému vyšetření svojí plodnosti.

Za neplodný  považujeme pár, který nedospěl k těhotenství v průběhu dvou let pohlavního spolužití při nechráněném pohlavním styku. Za jistých okolností je možné považovat pár za neplodný i dříve – jde o případy zjištěných vývojových vad pohlavních orgánů, závažné hormonální poruchy, stavy po operacích a podobně, kdy se o příčině neplodnosti ví už na začátku vztahu.

Příčiny u obou partnerů

Asi u 15 – 30 procent neplodných párů shledáme současně příčinu u obou partnerů. V 5 – 10 % případů je jak u muže tak u

ženy zjištěna organická příčina neplodnosti, tedy například jednostranného uzávěru vejcovodů u ženy a varikokéla u muže.