IVF – in vitro fertilizace

IVF tzv. in vitro fertilizace (oplodnění mimo tělo ženy) je metoda, která se řadí k základním metodám v asistované reprodukci.

K vajíčkům léčené ženy, získaných při punkci vaječníků po hormonální stimulaci, se přidají spermie partnera, které jsou předem v laboratoři k tomuto účelu připraveny. Ke splynutí mužské a ženské pohlavní buňky tedy dochází zcela samovolně ve speciální kultivační misce s kultivačním médiem, uložené za vhodných inkubačních podmínek v kultivačním boxu.
K této metodě se přistupuje v případě, že spermiogram partnera vykazuje hodnoty odpovídající normálnímu spermiogramu zdravého fertilního muže. Jedním z nejdůležitějších kritérií je morfologie spermií. Při špatném výsledku je vždy doporučována metoda ICSI, aby bylo zabráněno proniknutí abnormální spermie do vajíčka a tím se minimalizoval vznik abnormálního embrya.

Indikace k IVF

  • normospermie u muže
  • dostatečný počet vajíček k oplození u ženy (6 a více)
  • věk ženy do 35 let